Privacyverklaring

Identiteit en contactgegevens

Lojan BV
info@lojan.nl
+31 85 130 81 58

KVK/CoC: 89121295
BTW/VAT: NL864885106B01

Gevestigd:
Spitstraat 29
8102 HW Raalte
Nederland
(bezoek alleen op afspraak)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lojan BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Lojan BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom heeft Lojan BV uw gegevens nodig

Lojan BV verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar via het contactformulier om heeft gevraagd. Daarnaast kan Lojan BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals het leveren van een product.

Bewaartermijn

Lojan BV bewaart uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen, althans niet langer dan noodzakelijk voor de bedoelde doeleinden.

Gegevens worden niet gedeeld met derden

Lojan BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lojan BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lojan BV gebruikt deze informatie om de werking van website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lojan BV maakt voor het in kaart brengen van deze gegevens gebruik van Google Analytics.

Google Analytics

De hiervoor genoemde verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Lojan BV gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lojan BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lojan BV heeft hier geen invloed op. Lojan BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Lojan BV verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens n te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lojan.nl. Lojan BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Lojan BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lojan BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Lojan BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@lojan.nl.